zondag 11 maart 2018

BKR Lening

Een BKR lening afsluiten, dat wil zeggen dat u een negatieve BKR notering heeft gekregen van het BKR. Geld lenen met BKR codering is bij sommige kredietverstrekkers mogelijk. Kijk er echter niet verbaast van op als u bij de meeste kredietverstrekkers geen lening kunt afsluiten. Wanneer u een BKR notering achter uw naam heeft staan, bent u namelijk een zogenaamd “risico geval”; het zou kunnen dat u de lening niet terug kunt betalen.

Daarbij wil het BKR u beschermen tegen uzelf. Het BKR, Bureau Krediet Registratie, hanteert een systeem waar deze instantie informatie in opslaat over de kredietwaardigheid van mensen die geld lenen. Dit systeem wordt het Centraal Krediet Informatiesysteem genoemd. Het BKR stelt de gegevens in dit systeem beschikbaar aan deelnemers van het BKR. Naast deelnemende instellingen, zoals banken, bent u de enige die in staat is om informatie over uzelf op te vragen.

Het is dus niet mogelijk voor uw buurman om in het Centraal Krediet Informatiesysteem informatie over uw kredietwaardigheid op te vragen. De BKR regels en de Wet bescherming persoonsgegevens voorkomen dit. Het systeem van het BKR voorkomt dat u meer geld kunt lenen dan dat u mogelijk kunt aflossen. Het BKR beschermt u eigenlijk tegen uzelf.Een BKR lening afsluiten is echter niet onmogelijk. Verschillende kredietverstrekkers staan niet ingeschreven bij het BKR en hoeven dus geen informatie af te staan aan het BKR en hebben ook geen inzage in het Centraal Krediet Informatiesysteem. Deze kredietverstrekkers zullen u dus graag van dienst zijn.
zondag 21 januari 2018

Welke soorten leningen en kredieten zijn er?

Wanneer uw zich gaat verdiepen in de wereld van kredieten en leningen zult u ontdekken dat er vele verschillende soorten kredieten en leningen bestaan. Wij van KredietPlus kunnen ons voorstellen dat u door de grote verscheidenheid aan kredieten en leningen het overzicht verliest. Daarom heeft KredietPlus voor u alle soorten kredieten en leningen op een rijtje gezet en per krediet en/of lening de voor- en nadelen aangegeven. Dit alles om u een beter beeld te laten vormen van het aanbod en uw zodoende een weloverwogen keuze te laten maken.

Persoonlijke lening:
Het aangevraagd kredietbedrag wordt bij een persoonlijke lening in één keer uitbetaald. Deze lening dient vervolgens binnen een vaststaande looptijd en rente terug te worden betaald. Van te voren staat dus vast wat u kunt verwachten. Deze vorm van financiering is zeer geschikt voor het doen van grote aankomen zoals een auto of keuken.
Voordelen:
* Vaste looptijd
* Vaste rente
* Lage rente
* U weet wat u kunt verwachten
Nadelen:
* Rente vaak hoger dan bij een doorlopend krediet
Let bij het afsluiten van een persoonlijke lening vooral op de maandlasten en de te betalen rente.

Doorlopend krediet:
Bij deze leenvorm kunt u de leensom gedurende de looptijd van het krediet telkens weer geheel of gedeeltelijk opnemen. Alleen over het openstaande saldo van het krediet wordt door de kredietverstrekker rente in rekening gebracht. Deze financieringsvorm is vooral handig als u niet meteen het hele kredietbedrag nodig heeft.
Voordelen:
* Boetevrij aflossen
* Vast bedrag afbetalen
* Flexibel, u kunt opnemen en aflossen wanneer u wilt

Rente krediet:
Over een rentekrediet wordt alleen rente betaald en niet afgelost. Deze kredietvorm kent veruit de laagste maandlast omdat er niet wordt afgelost. De rente die betaald dient te worden over deze kredietvorm is een variabele rente die mee beweegt met de markt.
Voordelen:
* Boetevrij aflossen
* Flexibele lening
* Lage maandlast

WOZ krediet:
Het WOZ krediet is een kredietvorm waarbij de voordelen van een hypotheek (lage rente) en een doorlopend krediet (flexibel, snel geregeld) worden gecombineerd. De hoogte van het krediet is afhankelijk van de waarde van uw woning.
donderdag 4 januari 2018

Wat is een hypothecaire lening

Wat is een hypothecaire lening en welke soorten hypotheken zijn er? Een hypothecaire lening (hypotheek) is een lening waarmee u een huis kunt kopen. Het huis is onderpand van de lening. De manier waarop u de lening aflost bepaalt de hypotheekvorm. Hieronder staan de meest voorkomende hypotheeksoorten kort beschreven.

Meest voorkomende hypotheeksoorten.

Aflossingsvrije hypotheek Bij een aflossingsvrije hypotheek lost u niets af. U betaalt iedere maand alleen rente over het geleende bedrag. Een hypotheek kan ook gedeeltelijk aflossingsvrij zijn door deze te combineren met een ander soort hypotheek. Maximaal 50% aflossingsvrij Sinds 1 augustus 2011 mogen hypotheken niet meer dan 50% aflossingsvrij zijn. Hiermee wil de overheid consumenten beschermen tegen te hoge schulden. De nieuwe regels gelden alleen voor nieuw afgesloten hypotheken. Krediethypotheek Een krediethypotheek is een flexibele hypotheekvorm. Net als bij een gewone bankrekening, kunt u geld opnemen en geld storten. U betaalt maandelijks rente over het bedrag dat u heeft opgenomen. Hoeveel u mag opnemen, hangt af van de waarde van het huis.
Lineaire hypotheek Bij een lineaire hypotheek betaalt u iedere maand een vaste aflossing plus de rente over het verschuldigde bedrag. Uw schuld wordt iedere maand lager, waardoor de rente ook steeds lager wordt. Maar het belastingvoordeel wordt ook kleiner, omdat het voordeel afhangt van de rente die u betaalt.
Annuïteitenhypotheek Heeft u een annuïteitenhypotheek, dan betaalt u iedere maand hetzelfde bedrag. Dit bedrag bestaat uit een deel rente en een deel aflossing. Omdat de rente berekend wordt over het verschuldigde bedrag wordt het rentedeel dus steeds kleiner en het aflossingsdeel steeds groter. Net als bij de lineaire hypotheek wordt het belastingvoordeel ook steeds kleiner.
Beleggingshypotheek Bij een beleggingshypotheek lost u de hypotheek pas aan het einde van de looptijd af. U legt hiervoor iedere maand geld opzij via een beleggingsverzekering of een beleggingsrekening. Hiervoor betaalt u iedere maand premie. Met een deel van deze premie worden de overlijdensrisicoverzekering en de kosten betaald. Met een ander deel bouwt u beleggingstegoed op.
Traditionele levenhypotheek Een traditionele levenhypotheek bestaat uit de lening voor de aankoop van een huis en uit een levensverzekering. U betaalt dan maandelijks rente over het totale geleende bedrag, maar lost gedurende de looptijd niets af van de schuld. Tegelijkertijd betaalt u iedere maand het premiebedrag van de levensverzekering. Met de levensverzekering lost u aan het einde van de looptijd de lening af.
Spaarhypotheek Bij een spaarhypotheek betaalt u iedere maand alleen de rente over het geld dat u geleend heeft. U lost dus niets af. Pas aan het eind van de looptijd van de hypotheek betaalt u in 1 keer het geleende bedrag terug. Om te zorgen dat u tegen die tijd over dat bedrag beschikt, sluit u een spaarverzekering af waarmee u het bedrag bij elkaar spaart. Spaarbeleggingshypotheek Een spaarbeleggingshypotheek of hybride hypotheek is een combinatie van een spaarhypotheek en een beleggingshypotheek. U spaart of belegt dan om het geleende bedrag bij elkaar te sparen. Tijdens de looptijd van de hypotheek kunt u wisselen tussen sparen en beleggen. Is de rente laag dan kiest u er bijvoorbeeld voor te beleggen. Verwacht u een minder gunstig beleggingsklimaat, dan kiest u voor sparen.

Hoe en waar sluit je een hypothecaire lening af?

Voordat je een hypothecaire lening gaat afsluiten is het verstandig om zoveel mogelijk informatie in te winnen over de mogelijkheden. Er zijn namelijk zoveel verschillende hypothecaire leningen, dat het belangrijk is om een geschikte hypotheekvorm te kiezen, die aansluit bij de persoonlijke en financiële situatie. Een hypothecaire lening kan bij een bank worden afgesloten, die overigens uitgebreide informatie kan verstrekken over de mogelijkheden. Voordat een hypothecaire lening kan worden afgesloten bij een bank, zal er eerst een hypotheekofferte worden uitgebracht, waarin alle gegevens zoals hypotheekbedrag, rente en looptijd staan vermeld. Na ondertekening van de hypotheekofferte zal de bank de aanvraag in behandeling nemen. De bank zal bij de aanvraag onder meer de kredietwaardigheid beoordelen. Dat wordt aan de hand van het inkomen van de aanvrager gedaan, maar ook door een controle bij het BKR in Tiel uit te voeren. Wordt de kredietwaardigheid voldoende geacht, dan kan de hypothecaire lening daadwerkelijk worden afgesloten. Voor het tekenen van de hypotheekovereenkomst, zal er een bezoek aan de notaris moet worden gebracht. Na de ondertekening van de hypotheekakte bij de notaris wordt het geld van de hypothecaire lening ter beschikking gesteld.

Hypotheek en de fiscus

De fiscus is niet altijd vriendelijk voor iedereen, maar wel voor de mensen met een eigen huis en een hypotheek. De rente van de hypotheek op een woning, die als hoofdverblijf dient, dus niet een tweede woning, is fiscaal aftrekbaar. Met een eigen woning ben je verplicht om elk jaar aangifte te doen voor de belasting. Het is ook mogelijk, dat je gelijk van het fiscale voordeel wilt genieten. In dat geval kun je na de aankoop van je woning een verzoek tot voorlopige teruggave doen, zodat je maandelijks van de fiscus geld op je rekening gestort kunt krijgen. Het jaar erop volgend zal de aangifte dan worden ingevuld en wordt beoordeeld of het voorlopig teruggegeven bedrag definitief is of dat je nog meer geld krijgt of dat je een verschil moet bijbetalen

Hoeveel kan ik maximaal lenen?

Het hypotheekbedrag dat maximaal geleend kan worden, is afhankelijk van meerdere factoren. In de eerste plaats is de hoogte van het vaste maandelijkse inkomen bepalend, maar ook andere aspecten spelen een rol. Daarbij kun je denken aan eventuele andere verplichtingen ten aanzien van eerder aangegane leningen, maar ook aan alimentatieverlichtingen, die als vaste last worden beschouwd. Verder kan het maximale leenbedrag van de hypothecaire lening hoger uitvallen als het inkomen van de partner ook wordt meegeteld. Uiteraard speelt ook de waarde van de te kopen woning een rol of bij een verbouwing de overwaarde van het huis. Bij het verstrekken van een hypothecaire lening kan er wel meer geleend worden dan de aankoopprijs van een woning, want het kost ook geld om de woning te kopen. De kosten van de notaris, taxatiekosten en de afsluitprovisie voor de hypothecaire lening kunnen worden meegenomen in het leenbedrag van de hypotheek. Deze kosten worden ook wel kosten koper genoemd en bedragen ongeveer tien procent van de koopprijs van de woning. Je kunt heel eenvoudig een indicatie krijgen van het bedrag, dat je maximaal kunt lenen, door een van de rekenmodules voor de maximale hypotheek te gebruiken. De indicatie van het bedrag van de hypothecaire lening biedt een basis om op zoek te gaan naar woningen in de betreffende prijsklasse. Uiteraard bepaalt de bank uiteindelijk hoe hoog het maximale te verstrekken hypotheekbedrag zal zijn.

Bkr en hypotheek

Na het afsluiten van de hypotheek, zullen de gegevens omtrent de hypotheek worden gemeld bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel. Het BKR speelt bij het aanvragen van een hypotheek ook een belangrijke rol, want het kan voorkomen dat een bank de kredietwaardigheid op basis van de geregistreerde gegevens bij het BKR als niet voldoende beschouwd en daarom de hypotheekaanvraag zal afwijzen. Er zijn slechts een beperkt aantal mogelijk om met bijvoorbeeld een negatieve bkr codering een hypothecaire lening te krijgen. De reguliere banken zullen een dergelijke aanvraag al snel afwijzen.

Tips voor het afsluiten van de hypotheek

De belangrijkste tip voor het afsluiten van een hypotheek, die gegeven kan worden, is zorg dat je goed bent voorbereid. Op internet kun je allerlei informatie vinden over hypotheken, zodat je kunt kijken welke hypotheek aansluit bij je eigen wensen. Maak ook gebruik van de rekenmodules om te kijken wat er financieel haalbaar is en hou ook rekening met de rente. De rente zal namelijk van grote invloed zijn op de te betalen maandelijkse hypotheeklasten. Er worden variabele en vaste rentes aangeboden, waar je een keuze uit kunt maken. Wil je zekerheid, dan kun je ervoor kiezen om een vaste rente te nemen en deze voor een bepaald aantal jaren vast te zetten. Wie geen problemen heeft met wisselende maandlasten kan kiezen voor een variabele rente, die over het algemeen lager ligt dan de vaste rente, maar dus wel altijd aan schommelingen onderhevig is. Een van de andere tips voor het afsluiten van een hypotheek is het online aanvragen van meerdere offertes, zodat je zelf een vergelijking kunt maken tussen de aanbieders. Er kunnen namelijk zeker verschillen optreden ten aanzien van de voorwaarden, die de verschillende banken hanteren. Het online aanvragen van een hypotheekofferte neemt niet veel tijd in beslag, dus het kost weinig moeite om er meerdere tegelijk aan te vragen. Een hypotheekofferte heeft wel een bepaalde geldigheidsduur, dus daar moet je wel even rekening mee houden. Meer lezen klik hier
woensdag 22 november 2017

Wat zijn de voordelen van geld lenen met BKR?

Laten we nou voor de verandering eens niet beginnen met de nadelen, maar met de voordelen van geld lenen met BKR. Hier even kort op een rijtje.
1. Je kunt bijzonder snel geld lenen.
2. Je kunt afspraken maken die bij jouw situatie passen.
3. Je kunt een lening krijgen ondanks dat andere mensen zeggen dat het onmogelijk is.
4. Je kunt beginnen met een nieuwe discipline in het afbetalen van leningen.

Het eerste voordeel is duidelijk. Snel geld lenen is een van de grootste voordelen van BKR leningen. Met name de minilening blinkt hier in uit. Tegenwoordig is het al mogelijk om binnen 24 uur geld op je rekening te hebben staan. Probeer hier maar eens om te komen bij je plaatselijke bank.
Het is daarnaast mogelijk om bijzondere afspraken te maken met de geldverstrekkers. Dit is met name het geval bij particuliere geldverstrekkers, waar elke lening eigenlijk handwerk is. Dat betekent trouwens niet dat dit soort leningen goedkoop zijn, want dat zijn ze bepaald niet. Maar wat wel zo is, is dat je afspraken kunt maken over afbetalingen en aanbetalingen die je doet. Banken die reguliere leningen verstrekken zijn lang zo flexibel niet.

Dan het derde voordeel, het is altijd leuk om iets te doen waarvan anderen zeggen dat je dat niet kan. Geld lenen met BKR is hier geen uitzondering op. We zeggen niet dat het makkelijk is, want dat is lenen met BKR niet. Maar het is zeker wel mogelijk. Met een goede voorbereiding maak je het jezelf in elk geval een stuk makkelijker, dus dat is het halve werk.

En als laatste de nieuwe discipline. Even eerlijk; als je in het verleden een BKR hebt opgelopen is dat meestal omdat je zelf een vergissing hebt gemaakt. Het kan natuurlijk zijn dat er dingen zijn gebeurd die buiten jouw controle waren, maar meestal heb je er zelf ook enige schuld aan. Als je nu weer gaat lenen kun je het als doel stellen om altijd aan je verplichtingen te voldoen. Dit kan dan de eerste stap zijn naar gezonder leengedrag in de toekomst.

Nadelen van geld lenen met BKR
Ok, nu over de nadelen van geld lenen met BKR. Dat zijn er ook genoeg. Hier komen ze:
1. Het is duur.
2. Je moet bijzonder snel terugbetalen.
3. Vaak is een aanbetaling noodzakelijk.
4. De voorwaarden bij niet-betaling zijn strenger.
5. Er zijn altijd maar een beperkt aantal aanbieders.
6. Je loopt het risico dat je opnieuw niet aan je verplichtingen kunt voldoen.

Een BKR lening is eigenlijk altijd duur. Dit is NIET onrechtvaardig, dit is logisch. In de politiek wordt nogal eens beweerd dat dit het ‘uitbuiten’ van mensen in een moeilijke situatie in de hand speelt. Maar in werkelijkheid is dit exact hetzelfde als verzekeringsmaatschappijen al jaren doen. Je maakt een risico analyse en je baseert daar de tarieven op.
Iemand die in het verleden al eens een BKR notering heeft opgelopen vormt nu eenmaal een groter risico dan iemand die dit nog nooit heeft gedaan. Logisch dat een aanbieder zich om deze reden indekt. En het argument dat aanbieders een onredelijke winst maken kan alleen kloppen als er maar 1 aanbieder was die een monopolie had. In dit geval zijn er meerdere aanbieders, is er concurrentie en zijn er dus ook marktconforme tarieven voor geld leningen.
Een lening met BKR moet ook snel worden terugbetaald. Dit staat natuurlijk in verband met het voordeel dat een lening snel afgesloten kan worden. Als een geldverstrekker bereid is je het geld snel te geven, dan wil hij het geld ook snel terug hebben. Bij een minilening is de tergbetaaltijd bijvoorbeeld ergens tussen de 2 en 3 weken. Bij reguliere leningen hebben we het eigenlijk altijd over tientallen maanden. Het is dan ook zaak om hier op te letten bij het afsluiten van een snelle lening.

Kijk eens naar aanbiedingen voor minileningen online.

Een aanbetaling wordt nogal vaak gevraagd. Ook hier geen enorme verrassing. Als je naar een particuliere leninggever stapt wil hij voor zichzelf zekerheid inbouwen en zal hij (of zij natuurlijk) een onderpand willen hebben. Een aanbetaling is een stap in de richting. Kun je geen aanbetaling doen, dan zul je iets anders als onderpand moeten gaan zoeken. Vaak vergroot dit je kans op het krijgen van een lening met BKR en het verlaagt ook altijd de rente die je moet betalen.
Op het moment dat je niet betaalt, of niet op tijd betaalt, zijn verstrekkers van leningen met BKR een tandje erger dan reguliere geldverstrekkers. Dit gaat overigens op voor vrijwel alle instanties die vaker te maken hebben met wanbetaling. Denk ook aan postorderbedrijven of bedrijven die de betaling afhandelen van mobiele telefoon abonnementen. Ze zijn echt niet bang om deurwaarders in te schakelen of loonbeslag te leggen. Bespaar jezelf dus een hoop ellende en betaal op tijd!
We hebben net al gezegd dat er meerdere aanbieders zijn op deze markt, maar eerlijk is eerlijk: het zijn er lang niet zoveel als op de reguliere kredietmarkt. De banken en geldverstrekkers die alleen leningen verstrekken aan mensen met een schoon BKR zijn nog altijd verreweg in de meerderheid. Dit ligt natuurlijk in lijn met het feit dat deze markt stukken groter is. Toch is er een felle concurrentie online en offline te merken, waar jij als consument de vruchten van kan plukken. Grotere concurrentie betekent tenslotte lagere prijzen.

En als laatste nog het feit dat je het risico loopt weer niet aan je verplichtingen te kunnen voldoen. Natuurlijk kun jij dit het beste inschatten, maar zorg wel dat je hier realistisch in bent. Het heeft weinig zin om opnieuw in de problemen te komen omdat je te optimistisch bent geweest met je inschattingen. Wees realistisch en zorg dat dit een opstap is naar een betere kredietgeschiedenis. Je doet je zelf er een groot plezier mee!

Alternatieven voor BKR lenen

BKR lenen alternatieven: Als je gaat lenen met een BKR registratie, heb je vaak een hoge rente. Soms is dit de enige mogelijkheid om geld te lenen maar er zijn alternatieven voor het lenen van geld met een BKR registratie. Wie gebruikmaakt van de lommerd hoefde zich vanouds niet te legitimeren. Veel mensen hadden geen legitimatiebewijs. Tegenwoordig is legitimatie verplicht, omdat men wil voorkomen dat men de lommerd gebruikt om zich van gestolen goederen te ontdoen. Wie een voorwerp verpandt, krijgt een lommerdbriefje waarop het voorwerp en het kredietbedrag zijn vermeld. Met dat briefje kan het pand, na betaling van het bedrag plus rente, weer worden teruggehaald. Wordt het pand niet binnen zekere tijd teruggehaald, dan wordt het door de lommerd verkocht. De houder van het lommerdbriefje heeft recht op (een deel van) de eventuele meeropbrengst. Brengt het pand bij verkoop minder op, dan komt dat ten laste van de lommerd. Vaak kwam het voor dat dezelfde goederen steeds weer naar de lommerd werden gebracht. In de loop van de week kon een arbeider bijvoorbeeld zijn zondagse pak naar de lommerd brengen. Kreeg hij op zaterdag zijn loon, dan haalde hij zijn pak op, zodat hij het op zondag kon dragen. Als in de loop van de week het geld op was, bracht hij het pak weer naar de lommerd. Particulier lenen Bij particulier geld lenen leent u geld van iemand zonder dat daarbij een financiële instellingen betrokken worden. Dit kan een oplossing zijn omdat u bijvoorbeeld een negatieve BKR- registratie heeft. Het nadeel hiervan is dat u het risico loopt dat u teveel geld leent terwijl u dit niet meer terug kunt betalen. Denk dus eerst goed na of u de lening kunt betalen voordat u hem afsluit. Als het bekenden van u zijn of familie kunnen de voorwaarden van de lening gunstiger zijn dan het afsluiten van een lening bij de bank. Hoe komt u aan een particuliere lening? Er bestaan verschillende mogelijkheden om particulier groot geld te lenen. Vaak wordt er een lening afgesloten met een bekend persoon zoals een familielid. Op het internet, bijvoorbeeld op Marktplaats, zijn er ook verschillende advertenties te vinden van mensen waar je particulier geld kunt lenen. Besluit je om een particuliere lening af te sluiten of wil je zelf een kredietverstrekker zijn? Zet dan alles goed op papier. Zo kun je mogelijke problemen beperken.
dinsdag 31 oktober 2017

Snel 10000 euro lenen zonder papierwerk

Het kan weleens voorkomen dat je even wat extra geld nodig hebt om bijvoorbeeld je belasting aanslag te betalen of omdat je onverwachts iets aan je auto hebt gekregen. Het kan dan natuurlijk voorkomen dat je dat geld op dat moment niet beschikbaar hebt en het moet vragen bij je vrienden of familie.

Uiteraard hoeven zij het ook niet altijd even breed te hebben en kan het dus voorkomen dat zij dat bedrag ook niet hebben liggen voor je en je elders opzoek moet gaan naar dat bedrag.
Bij diverse instellingen is het mogelijk een voordelig krediet aan te vragen.

In zo’n situatie is een lening van 10000 euro makkelijk. Deze leningen worden door behoorlijk wat instanties aangeboden en is het vaak ook mogelijk om dit bedrag zonder al teveel problemen te krijgen.

Vaak kun je dat bedrag ook binnen 6 maanden terugbetalen, uiteraard is het ook slim om dat bedrag zo snel mogelijk terug te betalen zodat je niet later weer in de geldproblemen komt.

Net als bij elke lening moet je het alleen doen als je echt niet anders kunt omdat je bij een lening altijd moet aflossen. Doe je dit niet dan kom je vanzelf in de financiële problemen met alle gevolgen van dien.

Probeer in deze situaties dus het aflossen van je lening de hoogste prioriteit te geven en zorg ervoor dat je hier geen gewoonte van maakt. Uiteraard kan iedereen in deze situatie belanden maar het nuchter handelen zal je altijd helpen.
zondag 9 juli 2017

Belastingvoordeel onderhandse lening


Belastingen en het lenen van geld

Belastingen spelen een belangrijke rol bij elke vorm van vermogen. In sommige gevallen kan een krediet of lening de nodige voordelen met zich mee brengen, en in deze categorie zullen we hier wat dieper op ingaan. Daarnaast bestuderen we de verschillende methoden waarop de belastingdienst het lenen van geld kan beïnvloeden. Er worden behoorlijk wat onderhandse leningen afgesloten tussen familieleden of vrienden en kennissen. Vaak worden deze overeenkomsten niet formeel vastgelegd, maar wanneer men dit wel doet kan dit belastingvoordeel opleveren.

Wat is een onderhandse lening?

Een onderhandse lening is een lening die wordt aangegaan door twee privépersonen, dus niet via een officiële instantie als een bank. Er wordt direct onderhandeld tussen de beide partijen. Vaak zullen de twee partijen elkaar kennen, hetzij als familielid, hetzij als vriend of kennis van elkaar. In de meeste gevallen kunnen bij een onderhandse lening dan ook zeer gunstige rentepercentages worden bedongen. Immers, de leningverstrekker vertrouwt degene aan wie hij of zij het geld uitleent, en de gemeenschappelijke band zal er vaak voor zorgen dat er een niet al te hoog rentepercentage in rekening zal worden gebracht.

Het registreren van een onderhandse lening: belastingvoordeel

Het is niet verplicht om een onderhandse lening te laten vastleggen bij een notaris en te laten registreren bij de belastingdienst. Echter is dit om meerdere redenen wel aan te raden. Ten eerste is er het belastingvoordeel. Een onderhandse lening kan alleen aftrekbaar van de belasting worden gemaakt als die is geregistreerd bij de belastingdienst. Als een onderhandse lening zonder rente verstrekt wordt kan hij als schuld worden aangemerkt in box 3, waardoor hij direct opeisbaar is. Als de onderhandse lening met rente wordt verstrekt, en wordt gebruikt voor de financiering van een huis, dan kan die rente als hypotheekrente worden afgetrokken in box 1.
zaterdag 15 april 2017

Wanneer kiezen voor een bullet lening

Wat is een bullet lening?
Er zijn tegenwoordig een hele hoop verschillende leningen, die allemaal hun eigen voordelen en nadelen hebben, en waarvan de een beter geschikt is voor iemand dan de ander. Een van die leningen is bijvoorbeeld een bullet lening. Een bullet lening is een aparte financiële constructie. Als je een Bullet lening afsluit, dan is het zo dat je eenmalig een bedrag leent, waarbij gedurende de looptijd uitsluitend de rente wordt betaald. Het bedrag dat geleend werd, wordt dan aan het einde van de looptijd in een keer terugbetaald.

Voordelen van een bullet lening
Een bullet lening brengt bepaalde voordelen met zich mee. Door het feit dat het bedrag pas aan het einde van de looptijd kan worden afgelost, betaal je gedurende de looptijd enkel de rente. Dit is geen grote som geld, en kan redelijk gemakkelijk worden opgebracht. Het grote voordeel is dat je de datum waarop je het bedrag moet terugbetalen kunt laten samenvallen met de datum waarop je een grote som geld verwacht op je rekening. Je weet dan namelijk dat je geld binnenkrijgt en dat je het bedrag gelijk kunt aflossen. Ook de rente zelf is redelijk aantrekkelijk aangezien het niet al te hoog is. Het is belangrijk om de voordelen van tevoren te bekijken. Het is namelijk zo dat ene bulletlening voordelen heeft die voor iedereen anders zijn. Het hangt dus vooral van je persoonlijke situatie af. Nog een voordeel van een bullet lening is dat het inflatierisico niet voor jou is maar voor de bank. Dit is dan alweer iets waar je je geen zorgen over hoeft te maken.

Wanneer kiezen voor een bullet lening?
Een bulletlening kan voor verschillende mensen aantrekkelijk zijn. Vooral voor consumenten die weten dat er een grote som geld aan zit te komen is het handig. Je weet dan namelijk dat je aan het einde de mogelijkheid hebt om het bedrag terug te betalen. Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een bulletlening als je van plan bent een huis te kopen. Het is dan niet altijd noodzakelijk dat je een hypotheek afsluit. Het is dus vooral raadzaam om een bulletlening af te sluiten als je zeker weet dat je over het geldbedrag beschikt op de dag dat de looptijd eindigt. Als je dat niet weet, of als je weet dat dat misschien niet gaat lukken, dan is het niet aan te raden een bulletlening af te sluiten. Dit moet je uiteraard ook goed weten als je naar de bank gaat. Als jij kunt aantonen dat je over een geldbedrag gaat beschikken, zullen zij je eerder een bulletlening geven. Bekijk dus de mogelijkheden en bekijk of het geschikt is voor jou.